مرور برچسب

آپارات

تقویت بداهه گویی مستلزم چیست؟

بی شک همه ما در طول روز شاهد گفتگوهایی بوده ایم که به خاطر انتخاب نادرست یک کلمه، به تنش کشیده شده‌اند. و حتما نامه‌هایی را در ذهن دارید که پیام کلی آنها چندان منفی نبوده، اما یک جمله یا عبارت خاص، چنان شما را برآشفته کرده که در مقابل نامه…