چگونه سخنرانی کنیم

نکات مهم برای سخنرانی موفق و جذاب

/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8

این مهم نیست که قرار است برای همکارانتان سخنرانی کنید یا غریبه ها, با درست کردن یک چک لیست از لوازمی که برای سخنرانی احتیاج دارید میتوانید به آرامش فکری خود بسیار کمک کنید.


فنون سخنرانی برای داوطلبان نمایندگی مجلس

/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

دوره آموزش فن بیان و سخنرانی برای داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر در موسسه ترنم اندیشه روشن برگزار می‌شود.