مهارت صحبت در جمع

فنون سخنرانی برای داوطلبان نمایندگی مجلس

/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

دوره آموزش فن بیان و سخنرانی برای داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر در موسسه ترنم اندیشه روشن برگزار می‌شود.