همه ما در محیط کارمان از فرصت‌های یکسانی برخوردار هستیم، اما تنها کسانی مسیر ترقی را به سرعت طی می‌کنند، که به «مهارت‌های ارتباطی» مجهز شده باشند. این افراد، معمولا قدرت بیان خوبی دارند، خود را به درستی مطرح می‌کنند و در شرایط مختلف و با افراد مافوق، همتراز یا زیردست خود ارتباط مناسب و مؤثری برقرار می‌کنند.

گفت و گو به منزله یک رویکرد ارتباطی باید دارای هدف روشن، مشخص، از پیش تعیین شده و برخوردار از برنامه‌ای مدون، به همراه نتایج قابل پیش‌بینی باشد. بنابراین، هر یک از مدیران ارشد که کارمندان را در چارچوب یک سازمان رسمی و منظم سرپرستی می‌کنند، باید برای گفت و گوها و صحبت‌های روزانه با کارکنان خود، پیش از هر چیز، گفت و گویی هدفمند، مؤثر و سازنده را برای برقراری ارتباط سازنده و پیشبرد امور سازمان طرح‌ریزی کنند.

به همین منظور، کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباطی، برای مدیران ارشد استان زنجان، در هفته سوم آذر ماه ۹۸ برگزار شد. در این کارگاه علاوه بر همنشینی و مصاحبت ارزشمند و سازنده، با مدیران ارشد محترم در این استان، اصول مهم ارتباط مناسب و موثر با رویکرد مدیریت سازمانی، توسط استاد فرزانه معصومیان ارائه شد.

خاطره مهربانی و مهمان‌نوازی هموطنان زنجانی عزیز و مدیران آگاه و مدبر این استان، در پرونده کارگاه‌های معتبر برگزار شدهٔ مربوط به سال ۱۳۹۸ ثبت، ضبط و ماندگار شد. در ادامه، می‌توانید گزاش تصویری این مراسم را مشاهده کنید:

 کارگاه آموزشی مدیران

کارگاه مهارت های ارتباطی مدیران

کارگاه آموزشی مدیران

ارتباط موثر مدیران ارشد

کارگاه آموزشی

مدیران ارشد استان زنجان

مهارت‌های ارتباطی مدیران زنجان

کارگاه آموزشی ارتباط موثر

کارگاه آموزشی زنجان