قدری تامل:

هیچ وقت از خودمان پرسیده‌ایم قیمت یک روز زندگى چنده؟

ما که قیمت همه چیز را با پول می‌سنجیم تا حالا شده از خدا بپرسیم:

قیمت دست سالم چنده؟

یک چشم بى عیب چقدر مى ارزد؟

چقدر باید بابت اشرف مخلوق بودنمان پرداخت کنیم؟

و سوال هایی مثل این.

چنانچه روزى فهمیدیم قیمت یک لیتر باران چنده؟

قیمت یک ساعت روشنایى خورشید چنده؟

چقدر باید بابت مکالمه رایگان با خدا پول پرداخت کنیم؟

یا اینکه چقدر بدهیم تا بى منت نفسمان را با طراوت طبیعت پر کنیم، 

آن وقت متوجه می‌شویم که تمام قشنگى هاى دنیا مال ماست: مجانى مجانی

خدایا با تمام وجود دوستت دارم

 گوینده: حسین‌ رحیم زاده