گل های رز دارای یک فرکانس بسیار بالا، حدود 350 مگاهرتز هستند....

به همین دلیل زمانیکه ما در اطراف آنها هستیم احساس متعالی تری داریم

همانطورانسانهایی که بخدا نزدیکترند   دارای فرکانس بالاترو دلنشین وسرشار از ارامش  هستند و به همین دلیل ما در اطراف آنان احساس خوب و راحتی داریم.

برعکس احساسِ ترس،نفرت و قضاوت دارای فرکانسهای پایین تری هستند و روحمان را جامدتر و یخ زده کرده و از اینرو ما احساس دلتنگی و جدایی از خود، دیگران و در نهایت از خدا داریم

مرکز انرژی هر کس مانند یک گل است. درحضور بعضی از افراد شکفته می شودو در حضور عده ای دیگر بسته می شود. سفر به نقاطی که سرشاراز انرژی هستند بسیار مفید است.

نویسنده: دکتر الهی قمشه‌ای

گوینده: فاطمه معروفی