صدایت کردم و هرگز جواب از تو نشنیدم

برو،برو ای بی تعصب،من توراباجان پرستیدم

اگر ترکم نمودی و شکستی تاج مردی را

به تخت شاهیت سوگند ز تو هرگز نرنجیدم

منم هر شب به یاد تو،ومیدانم که میدانی

برای بانو بودن‌ها، نباشد هیچ تردیدم

نده آزارم ای جانا،که خود آزرده دهرم

زدرد و رنج بی مهری،نمیدانی..چه ها کردم

گوینده: منصوره مزیکی