رسول مهربانی ها برانگیخته شد

 و جان تشنه ی دنیا را، با اتصال به آسمان و باران رحمت الهی سیراب نمود 

محمد مبعوث شد، او که تجلی شرافت است و انسانیت

 راه او رسیدن به تعالی است و عبودیت

 او از حراء آمد و ابر سایه گستر بعثت باران حیات را بر مردمان تشنه جهالت فرود آورد ، و زندگی جریان گرفت

 آنگاه که نهال دختران زنده به گور سبز شد ،رحمت جان گرفت و بشریت ادامه یافت 

او آمد و بتها،هبل غرور و کبر و عزّی لجاجت و دشمنی شکستند 

و انوار  اخلاق و احترام در چشمان تاریک انسان تابیدن گرفت،

 همو که فرمود:

 انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق

 من مبعوث شدم تا بزرگواری های اخلاقی را کامل کنم!

عید بزرگ مبعث بر همگان مبارک.

نویسنده متن و گوینده: فاطمه معروفی