دوره آموزشی مجری گری فرزانه معصومیان در کانون فرهنگی قدس برگزار شد

دوره آموزشی مجری گری فرزانه معصومیان در کانون فرهنگی قدس برگزار شد

دیروز یکشنبه مورخ ۵ شهریور ۱۳۹۶ دوره آموزشی مجری گری ویژه دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه در کانون فرهنگی قدس منطقه دو تهران برگزار گردید.

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.