خودت را بتکان.

بهار طبیعت و زنده شدن دوباره درختان به ما هم این فرصت را می دهد،که دوباره دگرگون شویم واز نو رشد کنیم.

این آرزویی است که هم زمان با آغاز سال نو در دل همه ما جوانه می زند.

اما آرزو به تنهایی کافی نیست،

بلکه باید دانش دگر گونی وتحول را هم یاد بگیریم‌.

گوینده :زهره توکلی