برای افزایش صمیمیت شما نیاز به شناخت یکدیگر و صبوری در مقابل هم را دارید. صمیمیت چیزی نیست که یکباره به وجود بیاید.راز شروع صمیمیت، شروع خودافشایی است. تا زمانی که شما شروع به افشا کردن خودتان نکنید، از احساسات و عقاید و زندگیتان صحبت نکنید؛ تلاش های همسرتون  برای صمیمی شدن با شما بی حاصل خواهد بود.

تو تماس تلفنی هاتون وقتی همسری حالتونو میپرسه؛

هیچوقت نگید:بد نیستم  

بلکه مثبت و متفاوت جواب بدین. مثلا

با تو همیشه خوبم

با داشتن همسری مثل تو معلومه که خوبم

تو خوب باشی منم خوبم.

گوینده: فاطمه معروفی