فقط برای تو ساکتم

نه اینکه فراموشت کرده باشم, نه

صبر کرده ام ببینم آیا تو هم دلتنگم میشوی یا نه

تمام احوالم خوب و بدش به تو بستگی دارد

به سلامت

به شب بخیرهایت

به مواظب خودت باش هایت

حالا انتخاب با توست که چگونه باشم

حال دلم را می گویم 

خوب یا بد؟ 

تو بگو

گوینده: حسین رحیم زاده