آنونس پخش شده در رادیو سراسری درباره یک درخت بیشتر، یک نفس تازه‌تر، که توسط هنرجویان موسسه ترنم اندیشه روشن تهیه شده است.