آنونس پخش شده در رادیو سراسری با عنوان برای کسانی که وقت‌شان طلاست، که توسط هنرجویان موسسه ترنم اندیشه روشن تهیه شده است.