مرور برچسب

چگونه گوینده حرفه ای شویم

هنرجویان موفق استاد فرزانه معصومیان

نمونه کار هنرجویان موفق چند نمونه از اجراها و گویندگی از هنرجوبان محترم که اکنون در رسانه ملی و سایر رسانه ها مشغول به فعالیت هستند آقای وحید مرادی آقای اکبری آقای فرشید نادری نژاد آقای فرشید رشید خانم شیما کوه افکن آقای میلاد سلطانعلیپور…