مرور برچسب

چطور در مصاحبه موفق شویم

چه طور استرس شغلی را ببلعیم

یکی از مشکلات بزرگ و جدید زندگی به سبک مـدرن، وجود استرس در محیط کار است. در طـول سالهای اخیر ماهیت کار کردن تغییرات بسیاری کرده و هنوز هم ایـن تحولات با سرعت وصف ناپذیری در حال پیشـروی هستـنـد. دگـرگـونـی هـا در تـمـام عـرصــه های شـغـلـی،…

در مصاحبه های استخدامی چگونه از زبان بدن استفاده کنیم؟

در مصاحبه های استخدامی چگونه از زبان بدن استفاده کنیم؟ می‌دانیم تسلط بر مهارت‌های کلامی لازمه‌ی پیروزی در مصاحبه‌های شغلی است. پس چرا خیلی از آنهایی که بیان نافذ دارند و حتی با رزومه‌ی پر و پیمان دعوت به مصاحبه می‌شوند، باز هم نتیجه‌ی مطلوب…