مرور برچسب

ارتباط موفق

دوره آموزش فن بیان و سخنوری ویژه کارکنان وزارت نیرو برگزار شد

دوره آموزش فن بیان و سخنوری ویژه کارکنان وزارت نیرو برگزار شد در این دوره که به مدت سه جلسه آموزشی برگزار گردید، استاد فرزانه معصومیان به آموزش اصول فن بیان و ارتباط موفق پرداختند. وبینار آموزشی فن بیان و سخنوری شماره تلفن :…

جلسات آموزشی شغلی

به عنوان سخنرانی آگاهی دهنده، جلسات آموزشی شغلی نامعمول هستند چون بسیار بیشتر از موقعیت های سخنرانی متضمن مشارکت مخاطب هستند. در نتیجه شما می خواهید مخاطبان را به مشارکت فعال تشویق کنید. اغلب اوقات سخنران بیشتر به عنوان رئیس جلسه عمل می…

هنگام استفاده از نقل قول این نکات را رعایت کنید…

هنگام استفاده از نقل قول این نکات را رعایت کنید:  1 اگر از فردی که فوت کرده است نقل قول می کنید، در سخنرانی مشخص کنید که او مرده است، یعنی : به قول مرحوم... 2 برای نشان دادن آنچه می دانید نقل قول نکنید. 3 اگر نمیدانید چطور نام نویسنده ای که…