نمونه کار هنرجویان موفق

نمونه کار هنرجویان موفق

 

چند نمونه از اجراها و گویندگی از هنرجوبان محترم که اکنون در رسانه ملی و سایر رسانه ها مشغول به فعالیت هستند
آقای وحید مرادی

آقای اکبری

آقای فرشید نادری نژاد

آقای فرشید رشید

آقای میلاد سلطانعلیپور

خانم میرزایی

آقای عباس زادگان

خانم زکی لو

خانم مریم صادقی

خانم سمانه زارعین

خانم مینا رحیمی

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.