شبیه سازی یک سخنرانی واقعی در کلاس آموزش فن بیان و سخنوری

شبیه سازی یک سخنرانی واقعی در کلاس آموزش فن بیان و سخنوری

برای اولین بار در ایران آموزش فن بیان و سخنوری با استفاده از شیبه سازی مجازی

با استفاده از این تکنیک هنرجو خود را در یک سالن واقعی با افراد واقعی می بیند و احساس می کند در یک جمع چندصد نفری در حال سخنرانی است.

با استفاده از این فن آوری ترس فرد از سخن گفتن در جمع تا حدود زیادی از بین می رود و هنر جو برای رو به رو شدن با فضا و جو یک سالن سخنرانی بهتر آماده می شود.

این برای نخستین بار است که از این تکنولوژی برای آموزش فن بیان و سخنوری استفاده شده است.

کلاس های آموزشی فن بیان و سخنوری استاد فرزانه معصومیان با بهترین و بروز ترین شیوه ها و روش های آموزشی برگزار می شوند و هنر جویان بعد از پایان دوره های آموزش خود به خود این تغیرات را احساس می کنند.

شبیه سازی یک سخنرانی واقعی در کلاس آموزش فن بیان و سخنوری

 

استاد فرزانه معصومیان
شماره تلفن : ۰۹۳۰۳۱۶۳۳۲۹
کانال تلگرامی آموزش فن بیان و سخنوری با فرزانه معصومیان

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.