جلسه پایانی دوره ششم فن بیان وسخنوری استاد معصومیان در سال ۹۶

جلسه پایانی دوره ششم آموزش فن بیان وسخنوری استاد معصومیان در سال ۹۶

در مورخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶  آخرین جلسه دوره آموزشی فن بیانوسخنوری استاد فرزانه معصومیان در موسسه ترنم اندیشه روشن برگزار گردید.

این دوره که در پنج جلسه پنج ساعته برگزار شد هنرجویان به فراگیری علمی و عملی فنن بیانن و سسخنوری پرداختند که بسیار مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.